นวดแก้อาการปวดสะบัก ด้วยการนวดแผนไทยกับผู้เชี่ยวชาญ

นวดแก้อาการปวดสะบัก จากการทำงานเป็นเวลานาน หรือข้างอยู่ในท่าทางอิริยาบถเดิมๆ

 

สะบัก คือออะไร ?

สะบัก คือ บริเวณแผ่นหลังส่วนบน ที่เอาง่ายๆ เราไล่กันมาตั้งแต่ช่วงท้ายท้ายทอยมาจนถึงไหล่ อาการปวดสะบัก จะมีอยู่สาเหตุเดียวก็คือ อาการปวดปลัง ซึ่งมันเกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือข้างอยู่ในท่าทางอริยาบถเดิมๆ ที่ผิดท่าทาง ไม่ว่าจะเป็น การนั่ง การยืน การเดินหลังค่อม หรือการเดินเป็นเวลานาน ๆ การยกของหนัก รวมถึงเรื่องของความเครียดด้วยเป็นต้น

นวดแก้อาการปวดสะบัก

ลักษณะของการปวดสะบักนั้น สามารถรักษาได้ด้วยการนวดแก้อาการปวดสะบัก แก้อาการสะบักจม  แต่สาเหตุหลักๆ ที่พบเจอว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดสะบักเรื้อรัง ก็ควรจะแก้ไขเรื่องของพฤติกรรมการทำงาน การทำกิจกรรม หรือการใช้อริยาบถต่างๆ ในแต่ละวันให้ถูกต้องด้วย จะเป็นการช่วยทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดสะบักลดน้อยลงได้  ยกตัวอย่างเช่น ไม่ก้มยกของหนักที่ทำให้เกิดการบาดบาดของช่วงสะบัก รวมถึงแผ่นหลัง  พยายามลดหรือหลีกเลี่ยงการงอตัวให้มากที่สุด การนั่งก็ต้องพยายามนั่งหลังตัวตรง เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่ตึงและเกิดอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบในภายหลังตามมาอีก

ลักษณะอาการปวดสะบัก จะมาพร้อมๆ กับอาการปวดหลังปวดบ่า ไม่วาจะเป็นลักษณะของการปวดบ่าร้าวไปสะบัก ปวดหัวไหล่ ยกไหล่ได้ไม่สุด มีอาการเสียวจิ๊ดๆ บางจังหวะที่มีการเคลื่อนไหวหัวไหล่ จนก่อให้เกิดความรำคาญและหงุดหงิดใจ เป็นความวิตกกังวลได้ อาการปวดสะบัก แต่ละรายจะไม่เหมือนกัน บางรายจะรู้สึกปวดที่สะบักแล้วเสียวเข้าช่องอก เวลาหายใจแรงๆ จะรู้สึกเจ็บแปลบๆ เวลาหมุนหัวไหล่ก็จะมีเสียงดังคลึกๆ แล้วก็เสียวๆ

 

ส่วนวิธีในการรักษาอาการปวดสะบัก

หลักๆ แล้วเวลาที่เราปวดสะบัก หรือมีอาการสะบักจมเนื่องจากสาเหตุหลักๆ ในข้างต้นที่พูดถึงนั้นก็จะแก้กันด้วยวิธีการนวดแก้อาการปวด ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนวดแบบการแพทย์แผนไทย ซึ่งก็จะช่วยแก้อาการได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับการจัดกระดูก ปรับสมดุลให้โครงสร้างของระดับไหล่ทั้งสองข้าง มีความเสมอและเท่ากัน ทำให้กล้ามเนื้อรอบๆ สะบัก ไม่เกิดอาการผิดรูป ด้วยการนวดและจัดเรียงด้วยมือ ที่สำคัญ ไม่เจ็บด้วย

นวดแก้อาการปวดสะบัก

 

หากคุณมีปัญหาเรื่องของการปวดสะบักสามารถแก้ปัญหาอาการปวดต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วยการนวด ซึ่งชนันพันต์คลินิกเราคือ คลินิกด้านการแพทย์แผนไทย ที่รับนวดแก้อาการต่างๆ ให้บรรเทา และหายขาดได้หลากหลายอาการ การนวดแก้อาการปวดสะบัก เป็นเพียงบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย หากใครที่อาจจะไปนวดแก้อาการมาแล้วหลายที่แล้วไม่ได้ผล สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกัน ขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ก่อนได้ เพื่อจะได้พิจารณาและตัดสินใจเลือกรับบริการจากเราในภายหลังได้

นวดแก้อาการปวดสะบัก

การนวดแผนไทยในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะ เนื่องจากการปวดต่างๆ สามารถนวดแก้อาการต่างๆ ให้หายได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับประทานยาต่างๆ เพื่อให้อาการต่างๆ หาย แต่มีผลกระทบกับตับและไตในอนาคต อย่าให้อาการปวด ผิดปกติ หรืออาการต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายอวัยวะต่างๆ เสียหาย หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะได้รับผลกระทบอีกหลายๆ ส่วนในระยะยาว ควรรีบรับการแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขในทุกๆ วันและตลอดไป